Logo_220x68@2x

Demokrati

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation och vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.

På denna plattform samlar vi några av våra initiativ och samarbeten för att stärka vår demokrati.

Middagspolitik

Vi är många som vill fördjupa oss i politik, demokrati och vara med och styra framtiden. Kul att du också vill det! Berätta gärna för oss hur det går i era samtal via hashtagg
#middagspolitik.

Det här materialet är till för dig som vill diskutera djupare än så. För dig som har tröttnat på att göra valkompasser och för dig som funderar på vad partierna egentligen tycker.

Folkbildning, vaccin mot populism

Genom möten, dialog och utbyte av erfarenheter tillsammans med andra vidgas våra vyer. Vi samarbetar med olika aktörer för att skapa förutsättningar för ökad dialog.

#detgodalandet

Se dokumentärserien ”Det goda landet” och samtala om möjligheter och utmaningar för lyckad integration.

#verkligasverige

Reportageresa i Nils Holgerssons fotspår. Berättelser som inte alltid kommer fram i den nationella samhällsdebatten.

Folkbildning ger egenmakt!

Folkbildningen ger människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att bygga ett hållbart samhälle, på landsbygd såväl som i stad. Vi erbjuder studiecirklar och dialog för att stärka demokratin.

#mittval

Tillgänglighet och delaktighet i val är mänskliga rättigheter. Det ska gälla alla. Även människor med intellektuell funktionsnedsättning.

#vimåsteprata

Ett initiativ som syftar till att öka dialogen om vårt samhälle

Det goda mötet

Våra folkbildande insatser bygger broar av förståelse och tillit där de behövs som mest. Perspektiv breddas genom arenor där svåra frågor konfronteras. Studiecirkeln och det goda mötet ger människor sammanhang.

Föreningsutveckling

Engagemang är avgörande för lokal utveckling. Därför har vi gjort till vår uppgift att inspirera, skapa verktyg och stöd som ökar möjligheterna att förverkliga idéer och drömmar.

#ompolitik

#ompolitik är ett initiativ som jobbar för att överbrygga klyftan mellan politik och samhällsintresse.
Kunskap och närhet till politiken möjliggör tillit.

#killmiddag

Genom möten, dialog och utbyte av erfarenheter tillsammans med andra vidgas våra vyer.
Vi hjälper gärna dig att arrangera killmiddagar.

Lättläst politiker

Vi vill att valet 2018 ska bli ett val tillgängligt för alla människor därför lanserar vi utbildningen ”Bli en lättläst politiker”. Utbildningen riktar sig till alla Sveriges politiker som vill bli förstådda.

Efter torkan görs det nu en storsatsning på att höja kunskapen kring markavvattning hos lantbrukare, markägare och entreprenörer. @Jordbruksverket satsar 12 miljoner på 750 studiecirklar som i tre år ska genomföras av Studieförbundet Vuxenskolan och LRF. https://t.co/3k5noSW8Ft

På söndag är det val och många av de frågor som diskuteras handlar om migration och integration. Vi har samlat de vanligaste frågorna om invandring och integration.
För en faktabaserad debatt, klicka in på Migrationsinfo: https://t.co/lMfn9deJbk

Nu är det bestämt! Linnea Axelsson får vårt författarpris. 50 000 kronor och prisutdelning på #bokmässan @albertbonniers Mer info här https://t.co/pFbfWvgAbN

Det senaste året har cirka 800 asylsökande i Jämtlands län deltagit i Studieförbundet Vuxenskolans utbildningsprojekt för att lära sig om Sverige och svenskar.

P4 Jämtland@P4Jamtland

Utbildningsprojekt i Östersund lär asylsökande om Sverige https://t.co/nilkC0oPqQ

Load More...
Logo_220x68@2x

Adress
Studieförbundet Vuxenskolan
Box 30083
104 25 Stockholm

Besöksadress
Franzéngatan 6

Kontakt
08-587 686 00
info@sv.se

plats-för-nytänkande-fotnot