Logo_220x68@2x

Demokrati

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation och vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.

På denna plattform samlar vi några av våra initiativ och samarbeten för att stärka vår demokrati.

Folkbildning, vaccin mot populism

Genom möten, dialog och utbyte av erfarenheter tillsammans med andra vidgas våra vyer. Vi samarbetar med olika aktörer för att skapa förutsättningar för ökad dialog.

#detgodalandet

Se dokumentärserien ”Det goda landet” och samtala om möjligheter och utmaningar för lyckad integration.

#verkligasverige

Reportageresa i Nils Holgerssons fotspår. Berättelser som inte alltid kommer fram i den nationella samhällsdebatten.

Folkbildning ger egenmakt!

Folkbildningen ger människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att bygga ett hållbart samhälle, på landsbygd såväl som i stad. Vi erbjuder studiecirklar och dialog för att stärka demokratin.

#mittval

Tillgänglighet och delaktighet i val är mänskliga rättigheter. Det ska gälla alla. Även människor med intellektuell funktionsnedsättning.

#vimåsteprata

Ett initiativ som syftar till att öka dialogen om vårt samhälle

Det goda mötet

Våra folkbildande insatser bygger broar av förståelse och tillit där de behövs som mest. Perspektiv breddas genom arenor där svåra frågor konfronteras. Studiecirkeln och det goda mötet ger människor sammanhang.

Föreningsutveckling

Engagemang är avgörande för lokal utveckling. Därför har vi gjort till vår uppgift att inspirera, skapa verktyg och stöd som ökar möjligheterna att förverkliga idéer och drömmar.

#ompolitik

#ompolitik är ett initiativ som jobbar för att överbrygga klyftan mellan politik och samhällsintresse.
Kunskap och närhet till politiken möjliggör tillit.

#killmiddag

Genom möten, dialog och utbyte av erfarenheter tillsammans med andra vidgas våra vyer.
Vi hjälper gärna dig att arrangera killmiddagar.

Lättläst politiker

Vi vill att valet 2018 ska bli ett val tillgängligt för alla människor därför lanserar vi utbildningen ”Bli en lättläst politiker”. Utbildningen riktar sig till alla Sveriges politiker som vill bli förstådda.

En chans på 100 - sök spännande tjänst hos oss! Verksamhetsanalytiker internkontroll, etik & kvalitet
https://t.co/cDT5HJ60O3 #folkbildning #ideellt #ledarskap

Nedräkning! Den 9 september är det val, i dag är det ett halvår kvar. Har du upptäckt vår utbildning "Bli en lättläst politiker" än?https://t.co/VqOy1DcrsV Gå den gärna om du är politiker eller tipsa nån du känner. Välkommen! #svpol #delaktighet

Med initiativet #Vimåsteprata vill bla. @Studieforbunden och @folkhogskolorna verka för tolerans genom möten, samtal och dialog. #folkbildning https://t.co/MBx2EZBbrL

Vi är oroade för demokratins framtid i Sverige. Vi har bestämt oss för att göra en insats till försvar för demokratin och dess värden, skriver personer bakom det nya initiativet #vimåsteprata https://t.co/IEUR7Znjmr

Bli en lättläst politiker! Gå vår nya digitala utbildning @AliceBahKuhnke @IsabellaLovin @amandalind_ https://t.co/p4XBLYQSty
#demokrati #svpol #folkbildning

Load More...
Logo_220x68@2x
plats-för-nytänkande-fotnot