Logo_220x68@2x

Demokrati

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation och vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.

På denna plattform samlar vi några av våra initiativ och samarbeten för att stärka vår demokrati.

Folkbildning, vaccin mot populism

Genom möten, dialog och utbyte av erfarenheter tillsammans med andra vidgas våra vyer. Vi samarbetar med olika aktörer för att skapa förutsättningar för ökad dialog.

#detgodalandet

Se dokumentärserien ”Det goda landet” och samtala om möjligheter och utmaningar för lyckad integration.

#verkligasverige

Reportageresa i Nils Holgerssons fotspår. Berättelser som inte alltid kommer fram i den nationella samhällsdebatten.

Folkbildning ger egenmakt!

Folkbildningen ger människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att bygga ett hållbart samhälle, på landsbygd såväl som i stad. Vi erbjuder studiecirklar och dialog för att stärka demokratin.

#mittval

Tillgänglighet och delaktighet i val är mänskliga rättigheter. Det ska gälla alla. Även människor med intellektuell funktionsnedsättning.

#vimåsteprata

Ett initiativ som syftar till att öka dialogen om vårt samhälle

Det goda mötet

Våra folkbildande insatser bygger broar av förståelse och tillit där de behövs som mest. Perspektiv breddas genom arenor där svåra frågor konfronteras. Studiecirkeln och det goda mötet ger människor sammanhang.

Föreningsutveckling

Engagemang är avgörande för lokal utveckling. Därför har vi gjort till vår uppgift att inspirera, skapa verktyg och stöd som ökar möjligheterna att förverkliga idéer och drömmar.

#ompolitik

#ompolitik är ett initiativ som jobbar för att överbrygga klyftan mellan politik och samhällsintresse.
Kunskap och närhet till politiken möjliggör tillit.

#killmiddag

Genom möten, dialog och utbyte av erfarenheter tillsammans med andra vidgas våra vyer.
Vi hjälper gärna dig att arrangera killmiddagar.

Lättläst politiker

Vi vill att valet 2018 ska bli ett val tillgängligt för alla människor därför lanserar vi utbildningen ”Bli en lättläst politiker”. Utbildningen riktar sig till alla Sveriges politiker som vill bli förstådda.

Kul att vårt projekt uppmärksammas! Mitt val är studiecirklar och diskussioner med politiker för personer som behöver enkel och begriplig information. #demokrati, #val, #svpol #folkbildning

P4 Sörmland@P4Sormland

Nya projekt ska få personer med utvecklingsstörning att rösta https://t.co/CJ4yjAQDXu

Sommaren och @Almedalsvecka närmar sig! Planerar du paneler och seminarier? Bjud in en folkbildare! @ninalarsson, vår förbundschef, medverkar gärna. Folkbildningen behövs i Almedalen. #folkbildning #almedalen #demokrati

120 000 unika deltagare i "Svenska från dag ett" och "Vardagssvenska", med 1,1 miljoner studietimmar. De tio studieförbundens asylverksamheter i hela landet når många, nu är studieförbunden redo att erbjuda nästa steg: Etablering i samhälls- och arbetslivet.#folkbildning

Missa inte vår nya utbildning som hjälper politiker att bli förstådda https://t.co/2qLal0g6bZ

2018 är minst sagt ett frosseri i självhushållningens olika konster med kurser i odling, timring, smide, skapandet av en hållbar värld och nära mat.

Nina Larsson@ninalarsson

Självhushållning växande trend. Prepping at it’s best! #studieförbundetvuxenskolan #folkbildning https://t.co/GFsMr5E7MD

Load More...
Logo_220x68@2x
plats-för-nytänkande-fotnot