Logo_220x68@2x

Några slutsatser ur undersökningen som Studieförbundet Vuxenskolan beställt av Kantar Sifo:

  • En tredjedel av svenskarna anser inte att vi har ett öppet samhällsklimat när det gäller olika politiska åsikter. Andelen är långt högre bland yngre (under 35 år) där 45 procent av de tillfrågade inte anser att samhällsklimatet är öppet.
  • En tredjedel (31%) anser att människor i allmänhet visar respekt för politiska åsikter som skiljer sig från deras egna. 
  • En klar majoritet (62 procent) anser att de ofta träffar människor med andra politiska åsikter. Samtidigt har lika många någon gång valt att inte dela sina politiska åsikter av rädsla för andras reaktioner. För unga, under 35 år, är andelen 70%. Vanligast är att människor inte vågat dela åsikterna på arbetet eller i sociala medier.

Sifo-undersökningen genomfördes 13-16 augusti 2018 via webb i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade panel. Totalt 1026 respondenter.

62 procent svarar att de helt eller delvis instämmer i påståendet ”Jag träffar ofta människor med andra politiska åsikter än mina egna”

62 procent svarar ja på frågan ”Har du någon gång valt att inte dela dina politiska åsikter av rädsla för andra människors reaktioner?”, flera olika svarsalternativ möjliga.