Logo_220x68@2x

Poul Perris – Film 1

Hur brukar du göra när du träffar människor som inte tycker som du?

Frågor att fundera över och samtala med andra om:

1) Hur visar du att du är intresserad av och nyfiken på en persons värderingar och åsikter?

2) Vilka frågor skulle kunna ge dig en bra bild av hur personens sammanhang/vardag ser ut?

3) Vilka frågor ger dig ökad kunskap om vad som skapat personens värderingar och åsikter?