Logo_220x68@2x

Poul Perris – Film 2

Hur för man samtal på sociala medier?

Frågor att fundera över och samtala med andra om:

1) Vilka grupper/sociala medier kan bidra till att hålla det goda samtalet vid liv?

2) Vad vill du uppnå med ditt inlägg?

3) Hur kan du formulera dig för att underlätta ett kunskapsutbyte och ett gott samtal?