Logo_220x68@2x

Poul Perris – Film 3

Hur kan jag bemöta en människa som inte tycker som jag?

Frågor att fundera över och samtala med andra om:

1) Vilka resultat önskar du få ut av mötet och samtalet?

2) Vilka av dina värderingar och åsikter är drivkraften till samtalet?

3) Varför är just dessa värderingar viktiga att samtala om med just den här personen?