Logo_220x68@2x

Poul Perris – Film 5

Hur kan man förstå varandra när man har olika utgångspunkter?

Frågor att fundera över och samtala med andra om:

1) Vilka värderingar är så grundläggande i ditt liv, att de känns som en del av dig?

2) Ge exempel på en aktuell fråga som krockar med dina värderingar, där du skulle behöva mer kunskap för att förstå varför andra tänker som de gör?

3) Vad skulle behöva förändras, för att det andra sättet att tänka på skulle kunna rymmas inom den värdegrund du har?