Logo_220x68@2x

Poul Perris – Film 6

Vad är empatisk nyfikenhet?

Frågor att fundera över och samtala med andra om:

1) Vilka förutsättningar behöver du i ett samtal för att kunna bemöta den andre med öppenhet och inlevelse? 

2) Vad kan du göra för att personen du samtalar med ska förstå att hon eller han är accepterad som människa, oavsett värderingar.

3) Hur kan du förklara att du har fått ny kunskap, att du förstår personens förutsättningar, men att det inte förändrar din värdering och åsikt?