Logo_220x68@2x

Poul Perris Film 7

Varför kan det vara svårt att förstå varandra?

Frågor att fundera över och samtala med andra om:

1) Vad behöver du för kunskap för att på ett bättre sätt förstå en annan människas kulturella perspektiv på livet och samhället?

2) På vilket sätt kan du se – eller på annat sätt märka – att ni pratar förbi varandra och att du behöver ställa fler frågor?

3) Att samtala om något som strider mot grundläggande värderingar i den kultur man tillhör, kan leda till känslor av skam och rädsla för utanförskap. Hur kan du – och den person du samtalar med – hantera den upplevelsen?