Demokrati för alla är en studiecirkel som ska ge grundläggande kunskap och förståelse om vad det innebär att gå och rösta i Sverige. Syftet med studiecirkeln är att öka valdeltagandet bland personer med utländsk bakgrund. Rösträtt är som man hör på ordet en rättighet. För både individen och samhället i stort är det viktigt att så många som möjligt av dem som har rösträtt går och röstar. Den svenska demokratin bygger på det. Genom att rösta är man med

och påverkar hur landet ska styras på olika nivåer och det skapar delaktighet. Förhoppningen är att det ska vara inspirerande, lärorikt och roligt att delta i Demokrati för alla och att de med rösträtt ska välja att använda den rättigheten. För de deltagare som ännu inte har rösträtt är det en förberedelse inför framtiden. Demokrati för alla finns för att stärka individen och stärka den svenska demokratin. Detta gör vi i mindre grupp, i en studiecirkel.

Läs mer här:

Utrikesfödda utbildas i det svenska valsystemet

Stäng meny