Politiker säger sig sträva efter att vara raka och tydliga. Men hur många förstår dem egentligen? Alltför få, menar Studieförbundet Vuxenskolan som nu arrangerar kursen ”Bli en lättläst politiker” i Uppsala, Östhammar och Enköping.

Undersökningar visar att 8 av 10 personer med intellektuell funktionsnedsättning inte röstar i de allmänna valen. Samtidigt är de den grupp som är mest beroende av politiska beslut och myndighetsutövning. Det gäller inte minst beslut kring LSS, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer här

Stäng meny